Historien bag Transport-center Cargo Syd

Der lød festlige toner fra Prins Jørgens Garde i april 2000, under indvielse af Transportcenter Cargo Syd A/S i Nr. Alslev. Og der var god grund til at slå en festlig stemning an. Forventningerne til et transportcenter på Nordfalster var store. Told & Skat udpegede centret som værende et mønsterprojekt for en modernisering af toldbehandlingen for erhvervslivet over hele landet – og en projektgruppe under Told & Skat forventede, at der efterfølgende ville opstå seks-otte lignende centre over hele landet.

Derfor var der fra dag ét heller ikke tvivl om, at de ni lokale investorer og ophavsmænd til Cargo Syd havde truffet den helt rigtige beslutning med investeringer på omkring 80 millioner kroner til etablering af det dengang 100.000 kvadratmeter store Transportcenter. Told & Skat og Scandlines var med fra begyndelsen. De var enige med Cargo Syd om betydningen af et transportcenter, der skulle gøre det nemt og effektivt for erhvervslivet at få behandlet deres transporter.


Nye tider på Nordfalster

Ved etableringen af Cargo Syd ophørte Rødbyhavn og Gedser med at være toldbehandlingssteder. Alle lastvogne, der skulle passere de to færgehavne, skulle herefter toldbehandles i Nr. Alslev. Dermed fik Told & Skat løst problemet med at være henvist til diverse restepladser, når lastbilerne skulle tjekkes. Også Scandlines var repræsenteret fra første dag med et kontor for billetter og grænsespedition. Transport-center Cargo Syd A/S blev stedet, hvor alt kunne klares under samme tag 24 timer i døgnet: Toldbehandling af papirer, grænsespedition, billetudskrivning, servicering af biler, bespisning af chauffører, omladning af varer og midlertidig oplagring på lagerhotel.


Succes fra begyndelsen

Ved åbningen rummede Cargo Syd et lagerhotel på 4000 kvadratmeter, og der var allerede planer om udvidelse til 12.000 kvadratmeter inden for et år.

Der var tidligt rift om kvadratmeterne på lagerhotellet. Enkelte kunder ytrede ønske om at leje samtlige kvadratmeter i bygningen. Men det var ikke det, der var meningen med transportcentret. Hensigten var netop, at det skulle være et center, der kunne lette erhvervslivets transportopgaver – og repræsentere de lokale, regionale og internationale lastbiltransporters behov. 

Anden fase var bygning af et cafeteria til omkring 100 gæster, samt et dieseltankanlæg med plads til flere selskaber.

Behovet for et transportcenter blev bekræftet dagen inden selve indvielsen. Fredag den 31. marts klokken 16.00 holdt den første lastbil foran servicebygningen på Cargo Syd. Chaufføren trak gardinerne for og lagde sig til at sove, så han kunne være klar til at komme videre på sin rute, så snart Told & Skat for første gang ville slå dørene op ved midnat – den 1. april. Og lige siden åbningsdagen er trafikmængden kun steget på Transportcenter Cargo Syd.      

År 2007 blev året, hvor der blev gjort klar til at hive den helt store tegnebog med investerings-millioner frem. Regnskabet for 2006-2007 havde været aldeles tilfredsstillende. På den baggrund planlagde man først udvidelser af transportcentret på godt 50 millioner kroner – men det blev senere ændret til investeringer på op mod 80 millioner kroner. I alt syv nye projekter med relation til transportbranchen var undervejs. Og endelig betød beslutningen om den faste Femern Bælt forbindelse, at transportbranchen for alvor fik øjnene op for Cargo Syds ideelle placering.


Cargo Syd på ny kurs

Men Cargo Syd har også været ude i modvind. Ambitionen om at drive et lagerhotel blev aldrig realiseret.

Investorerne foretog i begyndelsen af 2000-tallet en revurdering af forretningskonceptet, og for nogle år siden lagde ejerne af Transportcentret, Preben Emborg, René Kampmann Petersen, Kjeld Hansen og Michael Hansen, kursen om. Cargo Syd A/S er i dag et selskab, der på grundlag af kontrakt-aftaler bygger de ønskede faciliteter på transportcentrets område, for herefter at leje dem ud til kunderne, uden selv at være involveret i drift.  

I dag udlejer transportcentret bygninger og arealer til virksomheder inden for kontor, service, produktion og lager, og stiller en række faciliteter til rådighed for chaufførerne.    

Transportcentret råder i dag over et areal på over 125.000 kvadratmeter. Transportcenter Cargo Syd A/S tilstræber en placering blandt de bedste transportcentre i Europa. Derfor arbejdes der intenst på at få etableret en synshal, en vaskehal, et dækcenter og en Sikker Rasteplads (Safepark).

Oktober 2014 tiltrådte Jeanette Andresen som ny direktør for at udvikle området og få endnu mere trafik ind.

Jeanette Andresen er oprindelig uddannet i bank og realkredit, men har i en lang årrække beskæftiget sig med udviklingsprojekter og har dokumenteret en lang række meget tilfredsstillende resultater gennem årene.


KontaktKontakt.htmlKontakt.htmlshapeimage_1_link_0
PressePresse.htmlPresse.htmlshapeimage_2_link_0
Historienshapeimage_3_link_0
VisionVision.htmlVision.htmlshapeimage_4_link_0
VækstplanerVkstplaner.htmlVkstplaner.htmlshapeimage_5_link_0
organisationOrganisation.htmlOrganisation.htmlshapeimage_6_link_0
Tilbud til nye lejereTilbud_til_lejere.htmlTilbud_til_lejere.htmlshapeimage_7_link_0
Velkommenindex.htmlindex.htmlshapeimage_8_link_0
FaciliteterFaciliteter.htmlFaciliteter.htmlshapeimage_9_link_0
VirksomhederVirksomheder.htmlVirksomheder.htmlshapeimage_10_link_0
Om osOm_os.htmlOm_os.htmlshapeimage_11_link_0
InvesteringerInvesteringer.htmlSafe-park.htmlshapeimage_12_link_0